Till minne av Hans Persson

Överläkare Hans Persson, Nacka, har avlidit 78 år gammal efter en längre tids sjukdom.

Hans sörjes närmast av hustru Elise och sönerna Staffan och Jonas. Om Hans’ gärning som chef för giftinformationscentralen, hans djupgående kunskaper om toxikologi och giftormar har andra vittnat. Hans var en välkänd internationell expert på området.

Men för Svenska Läkaresällskapet var han det musikaliska ankaret i arbetsgruppen för Konst & läkekonst (K&L), som sedan åttiotalet producerat över 200 program. Hans kände ”alla” på tiljan i operans värld och lyckades värva våra stora världsstjärnor, som generöst uppträdde på SLS Konst&läkekonst kvällar, ofta ackompanjerade av Hans vid flygeln.

Hans hade absolut gehör och spelglädjen följde honom ända till slutet. Men Hans var inte bara vår eminente pianist utan också en entertainer av rang, när han serverade musikhistoria med medicinska förtecken. Med underfundig humor beskrev han skärningspunkterna mellan musik och medicin hos många av våra stora kompositörer. Han hittade utan svårigheter musik att illustrera kyrkogårdsromantik, medicinsk humor och hjärtesorger.

Hans var lågmäld men saknade ingalunda udd. Underbar är episoden, när en rätt högdragen kollega skulle stå för sången till en K&L kväll och hade synpunkter på Hans’ ackompanjemang. Då rann - på ett stillsamt sätt - sinnet till hos Hans, som efteråt sa ”och sen höjde jag klaverackompanjemanget med en halvton och då sprack han”.

I juni 2018 samlades K&L-gruppen för traditionell försommarmiddag. Hans tackade då för sig med en underbar vers och konstaterade, att han medverkat i hela 53 program. Alla vi i K&L-gruppen fick var sin avskedspresent. Och den långa versen, som sammanfattade mycket av vad vi gjort tillsammans började:

Junis kvällsmoln sakta glider
när jag ut ur gruppen skrider.
Kvar: En trofast läkarkår,
som nu torkar sorgens tår.

Vi torkade många tårar - också av glädje - den kvällen och vi torkar tårar ånyo, när vi inser att Hans’ slutackord är ett faktum.

Stephan Rössner
Professor emeritus
Ordförande Svenska Läkaresällskapets Konst & Läkekonstgrupp