Sommarhälsning

SLS ordförande Tobias Alfvén summerar våren 2022

Sommaren visar sig från sin allra bästa sida när jag skriver detta. Solen står högt på himlen, träden står i grönska, vattnet har snart nått en behaglig badtemperatur och sommarlovet har precis startat för många av landets barn. Snart kommer de flesta ha en efterlängtad och behövlig semester.

För SLS del väntar medverkan i Almedalen. Vi ser fram emot intressanta samtal med beslutsfattare, företrädare för organisationer, myndigheter och professionen om privata sjukvårdsförsäkringar, folkhälsa och läkares fortbildning. Besök oss om du är i Visby!

Jag ser tillbaka på en vår som rymmer intressanta möten och samtal, debattartiklar, riksdagsseminarium, rapportsläpp, fullmäktige och mycket mera – viktiga steg för en förbättrad hälso- och sjukvård. Allt detta samtidigt som vi har ett fullskaligt krig i Europa – i Ukraina, ett av våra grannländer. Vem trodde det var möjligt bara för ett år sedan? Det är en verklighet som är svår att hantera. Tusentals döda, miljontals människor på flykt, sjukhus och skolor som bombas och städer som jämnas med marken. Ett övergrepp på ett land och dess befolkning som strider mot folkrätten och krigets lagar. Vanmakten är stor och den humanitära katastrofen ett faktum. Svenska Läkaresällskapet fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina och mardrömmen som så många människor befinner sig i måste få ett slut. Vi bidrar med det vi kan bäst och sprider kunskap. I flera webbinarier har vi lyft kriget i Ukraina och dess påverkan på hälsan och hälso- och sjukvården.

För SLS inleddes 2022 med att vi kunde välkomna ytterligare 12 medlemsföreningar till SLS. Nu samlar vi 52 föreningar, 15 sektioner, 9 lokala läkaresällskap och 16 associerade föreningar. Tillsammans samlar vi över 30 000 medlemmar – en stark röst för bästa möjliga hälsa för alla.

Diskussionerna vid årets fullmäktigemöte visade på ett stort engagemang för SLS verksamhet och tydliga önskemål om ökad samverkan mellan föreningarna och SLS centralt. Tillsammans kommer vi arbeta vidare med att förstärka samverkan och befintliga demokratiska strukturer. Mötet resulterade även i ett nytt uppdrag för SLS, att tillsätta projekt kring ansvar för patientens läkemedelslista, och nya ledamöter valdes in i SLS nämnd.

Vår programverksamhet har fortsatt att leverera specialitetsövergripande fortbildning, tillgänglig var och när du vill tack vare digitaliseringen. I juni arrangerades äntligen ett fysiskt Berzeliussymposium om immunitet och autoimmunitet hos små barn. Ett vetenskapligt program med ledande experter om de senaste forskningsrönen.

Vi har fortsatt arbetet inom de tre prioriterade områdena: läkares fortbildning, vård efter behov och professionens roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

För att säkra läkares livslånga lärande lanserades under våren en kampanj med SLS fortbildningsmodell som bygger på fortbildningsplaner, dokumentation och uppföljning. I samband med detta skickades temabilagan ”Läkares fortbildning” ut till Sveriges alla läkare. SLS har även utrett reglering om fortbildning och anser att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att förtydliga vårdgivarens ansvar för fortbildning i Socialstyrelsens föreskrifter. Tillsammans med förbundet gick vi ut i debatten och skickade även en skrivelse till socialminister Lena Hallengren.

Tillsammans har vi även fortsatt driva frågor som rör sjukvårdens övergripande styrning och organisation, via remissyttranden, debattartiklar och olika programaktiviteter. Inför höstens val uppmanar vi politikerna att lyssna på professionen. En välfungerande hälso- och sjukvård bygger på långsiktiga lösningar, inte kömiljarder och andra tillfälliga satsningar som riskerar att snedvrida prioriteringar, leder till ökad administration och detaljstyrning.

SLS aktiviteter bygger på ett stort engagemang från oss alla - föreningarna, nämnden, delegationerna, kommittéerna och arbetsgrupperna. Stort tack till er alla!

Till hösten samlar vi till ordföranderåd och kan se fram emot många viktiga programaktiviteter såsom workshop om kloka kliniska val, eHälsodag, patientsäkerhetsdag om diagnostiska fel, etikdag, ett Berzeliussymposium om planetär hälsa, ST-kurs i klinisk informatik, och mycket mera.

Till dess önskar jag er en glad sommar!

TOBIAS ALFVÉN
Ordförande