SLS ordförande gästar Göteborgs Läkaresällskap

Den 30 april var SLS ordförande Tobias Alfvén och kanslichef Per Johansson på besök hos Göteborgs Läkaresällskap för att diskutera med nämnden hur samarbetet kan stärkas.

Mötet landade i flera konkreta förslag om samarbete kring remisser och programverksamhet. På kvällen höll Tobias Alfvén en mycket uppskattad LARS ÖBERG föreläsning på temat ” Världens hälsa, idag och imorgon, möjligheter och hot – en överblick” inom ramen för Göteborgs Läkaresällskaps onsdagssammankomster.

Foto: Porträttet i bakgrunden: Arvid Carlsson, nobelpristagare i medicin år 2000, professor i farmakologi vid medicinska fakulteten, Göteborgs universitet.
Från vänster: Kjell Torén, sekreterare, Göteborgs Läkaresällskap, Tobias Alfvén, ordförande, Svenskka Läkaresällskapet, Bo Wängberg, vice ordförande, Göteborgs Läkaresällskap.

Fotograf: Per Haglind

Läs mer om Göteborgs Läkaresällskap