Forskning som lett till minskad risk för synskador hos prematura barn belönas

Ann Hellström, professor och överläkare i oftalmologi vid Sahlgrenska Akademin och Göteborgs Universitet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets Gullstrands-medalj i guld för sin forskning inom pediatrisk oftalmologi. Medaljen delas ut vart 10e år.

Barn som fötts extremt tidigt har idag mycket goda chanser till att överleva. Men i och med att organ, nervvävnad och blodkärl inte hunnit utvecklas klart riskerar prematura barn att drabbas av skador och sjukdomar. Ann Hellströms forskning har bland annat lett till upptäckten att för tidigt födda barn har en låg nivå av tillväxthormonet IGF-1 och att man med hjälp av ett kombinationstillskott av fettsyror kan minska risken för synskador.

– Det är en stor ära att mitt arbete uppmärksammas och belönas med Gullstrands-medaljen. Min forskning handlar om att förbättra förutsättningarna för prematura barn att utvecklas så optimalt som möjligt, trots att stor del av deras tidiga utveckling måste ske utanför livmodern. Genom att kartlägga vad som krävs för att barnens organ och vävnader ska fortsätta att växa och fungera normalt även efter födseln försöker vi förbättra levnadsvillkoren för våra minsta överlevare, säger Ann Hellström, professor och överläkare i oftalmologi vid Sahlgrenska Akademin och Göteborgs Universitet.

Prisutdelning äger rum den 8 november 2022 under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid.

Om Gullstrands-medalj
Delas ut var 10e år, utan hänsyn till nationalitet, åt någon av de forskare som genom sina arbeten mest bidragit till framstegen inom oftalmologiens område.


Fotograf: Elin Lindström Claessen

 

Fotograf: Elin Lindström Claessen