Svenska Läkaresällskapet fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina

SLS ordförande Tobias Alfvén kommenterar nyheten om att Ryssland invaderat Ukraina.

2022-02-24
–Det är en mörk dag för Europa. Svenska Läkaresällskapet fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina som är en olaglig och fruktansvärd handling. Krig innebär alltid ett hot mot människors liv och hälsa. Nu går vi mot en oviss framtid – låt oss alla tillsammans stå upp för fred och frihet och enas i solidaritet. Ukrainas befolkning behöver vårt stöd, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Läkaresällskapet har skänkt en gåva till Läkare Utan Gränser. Läkartidningen rapporterar om att organisationen har skickat ett internationellt team till Ukraina och har även personal i Belarus, Ryssland och Polen.

2022-03-02
Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet har gemensamt skickat skrivelse till Utrikesminister Ann Linde och Socialminister Lena Hallengren med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. 

Ukraina står inför en stor humanitär katastrof och behöver nu Sveriges hjälp.
Den ukrainska läkarorganisationen har meddelat att det råder brist på i princip allt nödvändigt sjukvårdsmaterial i landet. För att de ukrainska läkarna ska kunna vårda de många skadade behöver hela världen kraftsamla och förse landet med den medicinska utrustning och de läkemedel som behövs. SLF och SLS uppmanar regeringen att skyndsamt samordna en transport med sjukvårdsmaterial till Ukraina.

2022-03-05
Svenska läkarkåren stödjer Läkare Utan Gränsers viktiga arbete i Ukraina
Vi som företräder läkarkåren i Sverige följer noga utvecklingen av den ryska invasionen av Ukraina. Krig innebär alltid ett hot mot människors liv och hälsa. Tyvärr går utvecklingen åt helt fel håll och vi får räkna med att antalet döda, skadade och sjuka kommer att öka. Ukraina står inför en stor humanitär katastrof och behöver nu Sveriges hjälp. Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet har gemensamt skänkt 110 000 kronor till Läkare Utan Gränser för deras viktiga arbete med att rädda liv i Ukraina.

Läs pressmeddelande

2022-03-08
Kriget i Ukraina diskuteras på Svenska Läkaresällskapets nämndmöte den 8 mars. Alla är djupt berörda av situationen och frågan om vad SLS som organisation kan göra diskuterades. Behovet av sjukvård och sjukvårdsmateriel är stort och människor flyr landet.

Det togs beslut om att SLS som organisation ska förutom det stöd som redan utbetalats till Läkare Utan Gränser, skänka ytterligare 25 000 kronor från Bengt Ihres fond samt ge gåva till UNHCR som är FN:s flyktingorgan. UNHCR uppskattar att 12 miljoner människor i Ukraina och 4 miljoner på flykt från Ukraina kommer att behöva skydd och nödhjälp de kommande månaderna.

SLS nämnd kommer även att tillskriva Rysslands ambassad i Stockholm med syfte att få till stånd ett möte. SLS fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina som strider mot FN-stadgan och folkrätten.
Vidare planerar SLS en programaktivitet om sjukvård under krig och konflikt.

Skänk en gåva och stöd insatser i Ukraina och människor på flykt!

Läkare Utan Gränser

World Medical Association

UNHCR

2022-03-10
Attack mot barnsjukhus i Mariupol – brott mot krigets lagar

Idag är det två veckor sedan Ryssland inledde invasionen av Ukraina. Hittills har över en miljon barn flytt landet uppger Unicef, enligt nyhetsbyrån Reuters. Minst 37 barn har dödats och 50 skadats, enligt Unicef. Igår rapporterade media om att Ryssland bombat ett barnsjukhus i Mariupol. Minst 17 personer ska ha skadats i attacken enligt Ukrainska myndigheter, däribland hälso- och sjukvårdspersonal. Sjukhuset bombades under en tillfällig vapenvila när man skulle evakuera civila ut ur staden.

– Situationen för kvinnor och barn i Ukraina är katastrofal. Sjukvårdspersonal som förlöser barn under beskjutning – det finns inte ord att beskriva den vanmakt jag känner, säger Tobias Alfvén, barnläkare och ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Ett krig pågår i ett av våra grannländer i Europa och de nyhetsbilder som vi får ta del av är djupt omskakande. Att attackera sjukhus som är livsviktiga under ett krig är helt oacceptabelt. Det är inhumant, omoraliskt och ett brott mot krigets lagar och måste upphöra. Vi är många som känner stor vrede och sorg inför det som sker. Ryssland bör omedelbart dra tillbaka alla militära styrkor ut ur landet. Vi måste få ett slut på detta enorma lidande. Som läkarkårens vetenskapliga professionsorganisation uppmanar vi alla som kan att skänka pengar till de hjälporganisationer som är på plats i landet för att rädda liv.

Läs mer ”Internationell humanitär rätt – får man bomba sjukhus?”

 

2022-03-25 SLS webinar om hälso-utmaningar i krigets spår - hur kan Sverige bistå Ukraina?

Den 23 mars arrangerade Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa ett högaktuellt webinar om hälso-utmaningar i krigets spår och hur Sverige kan bistå Ukraina.

Med live via länk från Ukraina var Anna Berdar, ordförande för Ukrainian Medical Students' Association som gav ett skakande vittnesmål om hur en vardag med medicinska studier helt omkullkastas i och med Rysslands invasion av Ukraina.

Från Karolinska Institutet deltog rektor Ole Petter Ottersen som berättade om KI:s Centrum för hälsokriser som bland annat bistår med utbildningar. Johan Von Schreeb som leder centret har precis avslutat utbildning för 13 intensivvårdsavdelningar på plats i Moldavien för att resa vidare till Lviv i västra Ukraina.

Professor Olesya Hulchiy vid Shupyk National Healthcare University of Ukraine berättade om arbetet med att koordinera medicinskt stöd till Ukraina och lyfte vikten av att Sverige höjer beredskapen för att ta emot skadade flyktingar samt barn och äldre med kroniska sjukdomar. Det är många som vill vara med och bidra och ett sätt är genom att bistå sjukvårdspersonal på plats via telemedicine-konsulteringar.

Eugene Bushayija från svenska Läkare Utan Gränser berättade om det arbete som sker i Ukraina. Läs mer om organisationens arbete.

SLS ordförande Tobias Alfvén modererade samtalet som avslutades med öppna frågor från deltagarna.

 

 

 

2022-03-25
Brev till Rysslands ambassadör i Sverige

Svenska Läkaresällskapet skickade i veckan ett brev till Victor Ivanovitj Tatarintsev, Rysslands ambassadör i Sverige, där SLS efterfrågar ett möte med Ambassadören för att diskutera situationen i Ukraina utifrån ett medicinskt perspektiv. I brevet uttrycker SLS sin djupa oro över den humanitära katastrof som detta krig innebär för folket i Ukraina, samt de långvariga effekter som kriget kommer få för människor i både Ryssland och Ukraina.

Läs brev
2022-05-06

Katastrofal brist på sjukvård och läkemedel i krigsdrabbade Ukraina

Närmare 400 sjukhus och vårdinrättningar har förstörts under kriget.Det som sker är vansinne och helt oacceptabelt. Hjälpen från omvärlden måste nå fram. Befolkningen i de drabbade områdena lider något oerhört, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet i en kommentar.

Läs mer

2022-06-03
100 dagar av oerhörda förluster och stort mänskligt lidande

SLS fördömer kraftfullt Rysslands fortsatta angrepp och invasion av Ukraina. Kriget i Ukraina har pågått i 100 dagar. Miljontals människor har tvingats fly sina hem och lever på flykt. Tusentals människor, kvinnor och barn har dödats. Hundratals sjukhus och skolor har bombats. Städer har jämnats med marken.

– 100 dagar av krig i ett av våra grannländer i Europa. Förödelsen och det mänskliga lidandet är ofattbart. Vi fördömer kraftfullt Rysslands fortsatta angrepp och invasion av landet. Situationen är mycket allvarlig. Det som sker är oacceptabelt och måste få ett slut, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet i en kommentar.

Läs mer