Ny rapport: Konkreta mål för att Sveriges befolkning ska få tillgång till precisionshälsa

Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Genom precisionshälsa har vi möjlighet att få bättre prevention och därmed en minskning av sjukdomar i befolkningen, samt skräddarsydd diagnostik, behandling och bot för personer vars sjukdom ej går att undvika. Forska!Sverige och de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” presenterar ett kunskapsunderlag med konkreta mål för att Sveriges befolkning ska få största möjliga nytta av precisionshälsa.

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Införandet av precisionshälsa innebär en modernisering av hälso- och sjukvården och utgår från den enskilda patientens förutsättningar.

–Tack vare framstegen inom precisionsmedicin och medicinskt tillämpad artificiell intelligens har vi nu goda förutsättningar att arbeta med precisionshälsa. Det kan ge oss bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser, säger Tobias Alfvén, ordförande för ”Agenda för hälsa och välstånd”.

Idag presenterar de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” ett kunskapsunderlag som beskriver möjligheterna med precisionshälsa, konkreta mål och de förutsättningar som måste finnas på plats för nå målen.

–Vi som tagit fram kunskapsunderlaget representerar akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer. Gruppens breda sammansättning ger oss en unik möjlighet att bidra med analyser av vad som krävs för att Sveriges befolkning ska kunna dra största möjliga nytta av precisionshälsa, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

För att precisionshälsa ska komma befolkningen till godo krävs politiska beslut och förändringar på flera områden. Det gäller inte minst hälsodata där det behövs interoperabla system för integritetssäker lagring, insamling, delning och användning.

–Med en nationell samordning och finansiering av infrastruktur, klinisk forskning och kompetens ökar möjligheten för befolkningen att få lika tillgång till precisionshälsa, oavsett bostadsort, förkunskap eller inkomst, säger Tobias Alfvén.   

Svenska folket har under många år rankat hälso- och sjukvården som en utav de viktigaste valfrågorna. Forska!Sverige och ”Agenda för hälsa och välstånd” vill inför valet öka kunskapen om precisionshälsa så att de som får makten har så god insikt som möjligt i den utveckling som är grundläggande för att minska ohälsan i Sverige.

–Kommande regering behöver utgå från det faktum att vi är mitt uppe i ett paradigmskifte för hälso- och sjukvården. Vi kommer att överlämna kunskapsunderlaget till samtliga riksdagspartier och uppmana dem att aktivt arbeta för att precisionshälsa ska bli en del av rutinsjukvården, för patienternas skull och för ökad hälsa och välstånd i Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs rapporten Precisionshälsa – vägen framåt!

Läs sammanfattning av rapporten

Läs en debattartikel i Aftonbladet där rapporten presenteras

Den 12 maj bjuder Forska!Sverige och "Agenda för hälsa och välstånd" in till ett livestreamat lunchseminarium. Där samlas representanter från politiken, berörda myndigheter, akademi, vård, företag, profesions-, patient-, och andra intresseorganisationer för att diskutera vad som krävs för att Sverige ska kunna dra största möjliga nytta av precisionshälsa – och vem som är ansvarig för att det genomförs.

Program och anmäl senast den 5 maj för att följa via livestream.

Läs mer om "Agenda för hälsa och välstånd"

Läs tidigare rapporter