Förslagen ligger på bordet - nu krävs politisk handlingskraft

SLS uppmanar regeringen att gå vidare med förslagen om bland annat statlig finansiering av ST-tjänster i allmänmedicin.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, med kapacitetsbrist, vårdköer och brist på vårdplatser – utmaningar som hotar patientsäkerheten och principen om vård efter behov. Om vi ska klara vården av en åldrande befolkning med stora behov av vård, kontinuitet och samordning, samtidigt som vi ska tillgodose hela befolkningens tillfälliga vårdbehov och ha en god tillgänglighet, så krävs politisk handlingskraft, skriver SLS ordförande Tobias Alfvén i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Nu gäller det att gå från ord till handling. Vi vet att en välfungerande och utbyggd primärvård är en grundförutsättning för att nå målet om en kostnadseffektiv och jämlik vård. En fungerande primärvård är också en förutsättning för fungerande sjukhusvård.

Läs hela artikeln ”Kompetensförsörjningen kräver en kraftsamling”
Dagens Samhälle 2022-12-30