Kritiska läkarröster om tolkrestriktioner

Tolkrestriktioner kommer att göra det både svårare och dyrare för oss inom vården att utföra våra arbetsuppgifter. Förutom lidandet det skapar hos dem som inte känner sig hörda.

Enligt Tidöavtalet ska patienter som inte kan språket efter en viss tid i Sverige bekosta tolk själv. Som läkare inom den svenska hälso- och sjukvården ser vi med oro på den politiken och de konsekvenser den kan få på hälsan hos berörda grupper.

SLS ordförande Tobias Alfvén, Magnus Isacson, ordförande SFAM, Anders Castor, ordförande SLS delegation för medicinsk etik höjer sina röster på DM debatt tillsammans med läkarna Agmall Sarwari, Klas Ytterbrink Nordenskiöld och Christer Andersson.

”Tolkrestriktioner leder till ökad sjuklighet"
Dagens Medicin 2022-11-21