God jul och gott nytt år!

SLS ordförande Tobias Alfvéns önskan inför 2023 är bland annat att regeringen går vidare med satsningen för fler ST-tjänster i allmänmedicin. Omställningen till nära vård kan inte vänta.

När jag skriver detta är det högsäsong för vinterns virus, denna gång covid, influensa och RS på samma gång. Hos mig på barn är det framför allt RS som lett till många sjuka barn och stor press på en redan hårt belastad sjukvård, inom vuxen är det ju framför allt covid och influensan ovanpå det vanliga flödet.

När jag i slutet av 2021 blickade framåt hade jag förhoppningar om att 2022 skulle vara året då vi verkligen började omställningen till god och nära vård och att vårdplatsbristen på våra akutsjukhus hade åtgärdats. ”Rom byggdes inte en på dag” får jag stilla påminna mig om när jag får ta del av vittnesmål från er kollegor runt om i landet och när frustrationen inom mig växer sig allt starkare.

Vi vet att hälso- och sjukvårdsreformer tar tid, men problemen i primärvården har varit kända i decennier. Att verka i ett trasigt system tär på krafterna för alla som verkar i systemet och de som till slut drabbas är våra patienter. Utan en fungerande primärvård kan vi inte heller få till en fungerande sjukhusvård som just nu kämpar med vårdköer och vårdplatsbrist.

IVO:s granskning av akutsjukhusen stärker tyvärr den bilden. Samtliga akutsjukhus som granskats hittills inom ramen för den nationella sjukhustillsynen har fått kritik. Det handlar om brist på vårdplatser som utgör ett direkt hot mot patientsäkerheten. Och det handlar, som vi vet, inte om brist på fysiska sängplatser, utan brist på utbildade medarbetare som kan bemanna vårdplatserna. Det som kan avhjälpa bristerna enligt regionerna själva är bland annat omställningen till god och nära vård.

När det gäller primärvården är det glädjande att Socialstyrelsen tagit fram riktvärdet 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården, problemet är bara att vi inte har tillräckligt många specialister i allmänmedicin för att kunna ta det ansvaret. Enligt Nationella vårdkompetensrådets beräkningar saknas över 3 000 specialistläkare i allmänmedicin. För att komma till rätta med läkarbristen föreslår Vårdkompetensrådet att staten ska skjuta till en miljard årligen i fem år för att finansiera fler utbildningsplatser för specialistläkare i allmänmedicin. En satsning som SLS välkomnar.

Nu måste regeringen visa på politisk handlingskraft och realisera de goda förslagen som presenterats av Vårdkompetensrådet och Socialstyrelsen, så att regionerna kan, vill och vågar satsa.

Och när det gäller den nya regeringen ser jag och många med mig med stor oro på flera av förslagen i Tidöavtalet som strider mot humanism, medmänsklighet, och människovärdesprincipen. Vi måste tillsammans värna principen om allas rätt till vård, allra helst i en tid som är präglad av stor oro med krig i Europa, inflation och skenande kostnader.

Samtidigt som vi fokuserar på att uppnå bästa möjliga hälso-och sjukvård i Sverige får vi inte glömma resten av omvärlden där problemen är än större med krig och diktatur.

När nu året går mot sitt slut är min förhoppning att ni finner stunder av vila för att samla kraft. Jag vet att situationen är ansträngd, men tillsammans blir vi starkare. Ett stort tack till er alla – kollegor i SLS föreningar, nämnd, delegationer, kommittéer och arbetsgrupper – ni gör ett enastående arbete för en förbättrad hälsa och sjukvård.

God jul och gott nytt år
Tobias Alfvén, ordförande