Följderna av Danmarks spiralkampanj på Grönland är svåra att överblicka

Lotta Wendel, universitetslektor i medicinsk rätt vid Malmö universitet och allmänhetens representant i SLS delegation för medicinsk etik har skrivit en krönika i Sydsvenskan om spiralkampanjen som antas ha pågått från mitten av 1960-talet och ungefär tio år framåt.

Spiralkampanjen innebar att danska läkare satte spiraler i unga grönländska flickor och kvinnor, utan information eller samtycke i  syfte att minska befolkningstillväxten.

Spiralkampanjen var en reaktion på danska statens moderniseringsprojekt på Grönland, kallat G60. När levnadsstandarden höjdes sjönk spädbarnsdödligheten, och när det föddes flera barn på Grönland ökade också kostnaderna för danska staten. Läs hela krönikan här