Digitala vårdbesök lockar yngre personer i storstaden

Myndigheten för vård-och omsorgsanalys har undersökt hur digitala vårdbesök bidrar till patienters hälsa. Undersökningen visar bland annat att de digitala vårdbesöken har gjort vården mer tillgänglig för patienter, men att de inte används jämnt i befolkningen.

De digitala vårdbesöken och antalet digitala vårdgivare i Sverige ökar i snabb takt. Mellan 2017 och 2020 har antalet digitala besök ökat från 200 000 till 2,3 miljoner. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt hur de digitala vårdbesöken påverkar vårdens resursutnyttjande och jämlikhet. Undersökningen visar att vården blivit mer tillgänglig för patienter genom de digitala vårdbesöken, men att de främst används av yngre personer, utan någon kronisk sjukdom, med högre utbildning än andra, framför allt i storstadsregioner.

– Det är utmärkt att vi får mer kunskap om utvecklingen av de digitala vårdbesöken och hur de påverkar hälso- och sjukvården. Bristen på tillgänglighet i primärvården har lett till att antalet nätläkarbesök och digitala vårdgivare ökat – men de digitala vårdtjänsterna används framför allt av yngre och mer välutbildade personer i storstadsregionerna. För att nå målet om ökad tillgänglighet för alla patienter måste den digitala och fysiska vården integreras, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Ett arbete som bör ske systematiskt och under ett längre tidsperspektiv.  

Läs & ladda ned rapporten: Resursutnyttjande och jämlikhet kopplat till digitala vårdbesök