Svenska Läkaresällskapet undertecknar upprop för klimat och hälsa

SLS stödjer gemensamt upprop som uppmanar världens ledare att skyndsamt agera för att bromsa klimatförändringarna som hotar den globala hälsan.

Svenska Läkaresällskapet har tillsammans med över 450 organisationer som representerar över 45 miljoner hälsoarbetare från 102 olika länder undertecknat ett öppet brev till världens ledare som uppmanar till brådskande åtgärder för att bromsa klimatförändringarna som hotar den globala hälsan.

- Det räcker inte med ambitiösa utsläppsmål för att tackla klimatförändringarna och dess katastrofala påverkan på vår hälsa, vi måste se till att de uppsatta målen leder till handling, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vi måste gå samman och höja våra röster för att få världens ledare att agera mer kraftfullt. Världen har visat en enorm handlingskraft under pandemin, och nu krävs samma kraftansträngning för att hantera klimatkrisen och den hälsokris vi står inför och det är bråttom.

Den senaste rapporten från FN:s internationella klimatpanel (IPCC) visar att koldioxidutsläppen och klimatförändringarna ökar och att det nu finns bevis för att extremväder är uttryck för detta. Situationen är mycket oroande, och tidsfönstret för att bromsa förloppet minskar.

- Det finns ett sug i samhället att återgå till att leva som innan pandemin och det är fel väg att gå. Vi har den vetenskapliga evidensen och känner väl till hur klimatförändringarna hotar vår hälsa och att då återgå till »business as usual« är otänkbart, säger Maria Woldarski, ordförande i Svenska Läkaresällskapet arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård. Om vi gör det står vi inför en hälsokris större än covid-19-pandemin.

Läs mer och skriv under #HealthyClimatePrescription

Läs mer om SLS arbete för klimat, hälsa och hållbar sjukvård