Studie om incidensen av hjärtinfarkt under Covidpandemin belönas

Läkarstudenten Jenny Huynh, Linköpings universitet (studieort Jönköping), belönas med Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel 2021. Artikeln kartlägger skillnader i ålder och kön hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt under covid-19-pandemin.

Jenny Huynh har i sin artikel "Sex and age differences in the incidence of acute myocardial infarction during the COVID-19 pandemic in a Swedish health-care region without lockdown: a retrospective cohort study" undersökt kön- och åldersaspekter hos patienter som sökt vård för hjärtinfarkt på akutmottagningarna i Region Jönköping mellan mars till juli 2020. Studien visar att incidensen av patienter med detta tillstånd sjunkit generellt under pandemin i jämförelse med tidigare år, men att detta särskilt gäller för kvinnor 70 år eller äldre. Studien visar på hög vetenskaplig kvalitet och är publicerad i The Lancet Healthy Longevity.

Pristagaren belönas med 15 000 kronor och kommer att uppmärksammas på Kandidat- och Underläkarföreningens medlemsdag som äger rum den 20 november.

Om Asklepiospriset
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening (KUF) verkar för att stimulera forskningsintresse och främja forskningsinitiativ hos unga läkare och studenter. KUF delar årligen ut Asklepiospriset för att belöna och uppmuntra vetenskap av hög kvalitet.