SLS uppmanar ansvariga i hälso- och sjukvårdsnämnden att avslå genomförandet av köpet av Vårdtjänster

Svenska Läkaresällskapet anser att det är direkt olämpligt att en privat digifysisk vårdgivare sköter den centrala sjukvårdsrådgivningen i en region.

Det har kommit till Svenska Läkaresällskapets kännedom att ett privat bolag som äger vårdcentraler avser att köpa Vårdtjänster (ett dotterbolag till Medhelp). Vårdtjänster bedriver sedan lång tid tillbaka sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden på uppdrag av Region Stockholm. Beslut om köpet ska få genomföras kommer att fattas i hälso- och sjukvårdsnämnden senare under våren.

– Svenska Läkaresällskapet anser att det är direkt olämpligt att en privat digifysisk vårdgivare sköter den centrala sjukvårdsrådgivningen i en region, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Det blir en uppenbar jävssituation där misstankar alltid kommer att finnas att bolaget i fråga gynnar de egna verksamheterna genom rådgivningen. Patienter som ringer till 1177 ska aldrig behöva fundera på om de råd och tips de får är opartiska eller inte. Vår starka rekommendation till ansvariga i hälso- och sjukvårdsnämnden är att avslå genomförandet av köpet, avslutar Tobias Alfvén.