Pionjär inom medicinsk bildvetenskap belönas med Erna Ebelings pris

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap, Linköpings universitet samt föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) tilldelas Erna Ebelings pris 2021 och belönas med 35 000 kronor.

Anders Persson belönas för framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinskbildvetenskap och visualisering med kliniska tillämpningar inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion. Han har även initierat och drivit en rad samarbeten med medicinteknisk industri samt lett och vidareutvecklat Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering vid Linköpings universitet.

Prisutdelning äger rum på de digitala Medicinteknikdagarna 5-6 oktober 2021 och delas ut av Svensk medicinteknisk förening.


Om Erna Ebelings pris
Erna Ebelings fond, stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente 1960, har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.