Øivind Larsen belönas för sina insatser för det medicinska språket i Norge

Svenska Läkaresällskapet tilldelar Øivind Larsen, Bengt I Lindskogs språkpris 2021, för sina insatser för det medicinska språket och medicinens historia i Norge.

Øivind Larsen utnämndes 1985 till professor i medicinsk historia vid universitetet i Oslo och är fortfarande verksam med sitt arbete inom medicinens historia och det medicinska språket.

År 2004 grundade han tillsammans med Magne Nylenna (tidigare språkpristagare) tidskriften Michael som är uppkallad efter Norges första professor i medicin, Michael Skjelderup. Tidskriften behandlar samhällsmedicin, hälso- och sjukvårdspolitik och medicinsk humaniora inklusive medicinens språk. Han är även aktuell som medförfattare till Helsespråk - Michael 2021; 18: Supplement 26 som behandlar det medicinska språket i Norge.

– Øivind Larsen är en av de främsta företrädarna för ett korrekt språk i norsk hälso- och sjukvård där hans djupa historiska kunskaper ger allsidiga perspektiv på språket. Detta gör honom till en värdig mottagare av årets medicinska språkpris, säger Magnus Fogelberg ordförande SLS kommitté för medicinska språkfrågor.

Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021. Pristagaren belönas med 30 000 kronor.


Om Bengt I Lindskogs språkpris
Priset främjar medicinsk språkvård och delas ut vartannat år.