Niklas Juth ny professor i medicinsk etik

Niklas Juth, adjungerad ledamot i SLS delegation för medicinsk etik, tillträder ny lärostolsprofessur i medicinsk etik inrättad av Uppsala universitet och Region Uppsala.

Niklas Juth kommer närmast från Karolinska Institutet där han är verksam som universitetslektor och docent i medicinsk etik. Niklas är även adjungerad ledamot i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

- Vi gratulerar Uppsala till rekryteringen. Vi känner Niklas som en synnerligen kompetent, kunnig och mycket sympatisk person som det alltid är lätt att samarbeta med, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Niklas forskning handlar om de etiska frågor som uppstår i mötet mellan politisk filosofi och medicinsk etik, särskilt fokus på frågor om människors autonomi och rättvisa inom hälso- och sjukvården.

Under de senaste åren har hans forskning haft inriktning på tvångsvård inom både psykiatrisk och somatisk vård och prioriteringar, bland annat i relation till läkemedel för sällsynta diagnoser. Han har även arbetat med frågor som rör vård i livet slutskede och screening.

Niklas Juth tillträder den nya tjänsten den 1 februari 2022 och kommer i samarbete med Region Uppsala och den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet att utveckla arbetet med medicinetiska frågor. Niklas kommer även att vara verksam vid Centrum för forsknings- & bioetik.

Foto: Stefan Zimmerman