Läkaren Peter Bentzer prisas för bästa möjliga vård med minsta möjliga miljöpåverkan

Peter Bentzer, överläkare och professor i anestesiologi och intensivvård, Lunds universitet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets (SLS) Hållbarhetspris 2021 och belönas med 25 000 kronor.

Hållbarhetspriset har delats ut sedan 2020 och tilldelas läkare som främjar och arbetar med hälso- och sjukvårdens hållbarhet och som därigenom blivit en förebild för kollegor, medarbetare och studenter.

– Svenska Läkaresällskapet ser det som en viktig uppgift att uppmärksamma läkares hållbarhetsarbete. Det är extra roligt att lyfta fram en kollega som genom sin forskning och sitt kliniska arbete på ett konkret sätt bidrar till bästa möjliga vård med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Peter Bentzer har bland annat tagit initiativ till flera förändringar i det kliniska arbetet för att minska klimatpåverkan och handleder studenter att verka i samma anda. Peter har bland annat kartlagt klimatpåverkan av anestesigaser i Sverige, vilket resulterat i att man i Helsingborg slutat använda den mest klimatpåverkande anestesigasen (Desfluran).

– Det är med stor glädje jag mottar årets Hållbarhetspris. Jag hoppas att mitt arbete kan inspirera fler kollegor att verka för minskad klimatpåverkan.  Vi läkare har en viktig roll att fylla i omställningen till en ”grön” sjukvård, det är bara vi som kan identifiera kliniskt likvärdiga alternativ som kan antas ha olika stor klimat- och miljöpåverkan, säger Peter Bentzer.

Hållbarhetspriset delas ut vid en prisceremoni i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021.

Kontaktuppgifter för pressfrågor
Peter Bentzer
peter.bentzer@med.lu.se
+46702471551