Tillsammans för bästa möjliga hälsa

Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén sammanfattar det gångna året och blickar framåt.

Året närmar sig sitt slut och strax är julen här. Jag har precis avslutat en kväll på barnakuten där det fortsatt är högt tryck. RS-epidemin har gjort många av våra yngsta ordentligt sjuka under hösten och skapat stor press på våra barnkliniker. Den har nu börjat lugna ned sig, men många andra sjukdomar är i omlopp och dessutom är många sjuka bland personalen. Smittspridningen av covid-19 har tagit fart igen, och omikronvarianten skapar ytterligare osäkerhet. Det är ett pressat läge på många håll inom hälso- och sjukvården. I Läkaresällskapets covid-19-grupp diskuterade vi senast i förra veckan det kritiska läget. Trots de svåra förutsättningarna och brister utför varje dag Sveriges läkare och annan sjukvårdspersonal ett beundransvärt arbete.

Läkarsällskapet prioriterar arbetet med att åstadkomma långsiktigt goda förutsättningar för patient-läkarmötet och skapa bästa möjliga hälsa för alla, men har också beredskap att agera i mer akuta frågor som uppkommer. Vi går in i ett valår och Läkaresällskapet uppmanar politikerna att lyssna på professionen. En välfungerande hälso- och sjukvård bygger på långsiktiga lösningar, inte kortsiktiga satsningar såsom kö-miljarder och andra tillfälliga satsningar som leder till ökad administration och detaljreglering och riskerar styra vården fel.

Att lösa omställningen till nära vård är en annan viktig fråga. Stärkt primärvård är en fråga för hela den medicinska professionen. Den politiska viljan finns. Nu måste vi gå från ord till handling. Bristen på specialister i allmänmedicin behöver åtgärdas snarast om vi ska kunna erbjuda sköra äldre kvalificerad vård och kontinuitet.

Vårdplatsbristen är en utmaning. Överfulla akutmottagningar och vårdavdelningar och långa operationsköer är vanligt, och på en del sjukhus mer regel än undantag. Värst drabbas de sjukaste, ofta sköra äldre patienter med flera komplicerade sjukdomar. Det krävs satsningar och inte nedskärningar, vilket idag hotar många av landets akutsjukhus.

Kontinuerlig kompetensutvecklingen är en annan viktig investering. Fortlöpande fortbildning och forskning är avgörande för en god vård med hög patientsäkerhet. Vårdens professioner måste få tid till fortbildning för att kunna uppdatera sig om de senaste forskningsrönen och behandlingsmetoderna. Som en del i detta arbete samlades professionen  igen i slutet av november framför skärmarna till årets största vetenskapliga möte om covid-19. För andra året i rad arrangerade vi tillsammans med alla medlemsföreningar och partners ”State of the Art covid-19. Det blev två mycket lärorika och intressanta dagar och vi kunde igen visa vilken kraft professionen har när vi samarbetar specialiteter emellan. Jag vill framföra ett stort tack till alla som bidrog till mötet. Titta gärna in på State of the Art covid-19 2021, det går fortfarande bra att anmäla sig och se det inspelade materialet.

För att vi ska kunna verka effektivare och mer demokratiskt inom Läkaresällskapet har vi sedan några år tillbaka genomfört en stor medlemsreform. Det är den största organisationsförändringen på över 50 år, en efterlängtad reform som stärker föreningarnas roll i Läkaresällskapet och därmed läkarkårens vetenskapliga oberoende professionsröst. Nu är vi uppe i 52 medlemsföreningar och tillsammans samlar vi över 30 000 läkare, en stark röst.

Tillsammans arbetar vi för bästa möjliga hälsa; medlemsföreningar, sektioner, lokala läkaresällskap, medlemmar, nämnden, delegationer, kommittéer, arbetsgrupper och kansliet. Jag uppskattar mycket samarbetet med er och vill här rikta ett särskilt och stort tack till alla som engagerar sig för att påverka och förbättra hälso- och sjukvården i Sverige och i världen. Vi en stark professionsröst som gör skillnad.

Jag önskar alla en välförtjänt ledighet, att alla hinner fira jul- och nyår, och att arbetet under helgerna inte blir alltför betungande.

God Jul och Gott Nytt År
Tobias Alfvén
Ordförande i Svenska Läkaresällskapet