Hållbar digitalisering för hälsan

Göran Petersson, seniorprofessor i hälsoinformatik samt ordförande i SLS kommitté för eHälsa intervjuas av Digital Hälsa med anledning av nyutgåvan av boken ”Medicinsk informatik”.

Den digitala transformationen ökar på vårdens miljöbelastning, men den kan även bidra till att sektorn utvecklas på ett mer klimatsmart och därmed långsiktigt hållbart sätt.

Det är ett par av slutsatserna som Göran Petersson, seniorprofessor i hälsoinformatik, har dragit av den research han gjorde i samband med arbetet med kapitlet ”Hållbar digitalisering för hälsan” i nyutgåvan av boken ”Medicinsk informatik”.

– Digitaliseringen driver på användningen av energikrävande uppkopplade datorer, medicintekniska apparater och annan medicinsk utrustning. Men samtidigt kan digitaliseringen ersätta både patienters och personals resande och effektivisera transporter, uppvärmning, byggande och andra energikrävande processer, säger Göran Petersson till Digital Hälsa.