Forskning kring modulering av immunsystemet vid elakartade hjärntumörer belönas med Ingvarpriset

Svenska Läkaresällskapet tilldelar Peter Siesjö, överläkare och adjungerad professor vid neurokirurgiska kliniken i Lund, Ingvarpriset 2021 samt SLS 200-års medalj i brons.

Peter Siesjö belönas för mångårig och tålmodig forskning kring hjärnans och kroppens immunsystem och möjligheten att utnyttja detta vid behandling av elakartade hjärntumörer och traumatiska hjärnskador.

– Peter Siesjös forskning är av mycket stort intresse och har potentiellt stora möjligheter att leda till genombrott i behandlingen av hjärntumörer, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

Peter är för närvarande ansvarig för kliniska studier på patienter med elakartade hjärntumörer, men också på patienter med svår traumatisk hjärnskada. I dessa studier syftar behandlingen till att på ett, för patienten, fördelaktigt vis modulera immunsystemet.

– Syftet med vår forskning är att förbättra prognosen för dem som drabbas av en dödlig form av hjärntumör. I experimentella och påbörjade kliniska studier har vi observerat att antisekretorisk faktor, ett kroppseget protein, tycks förstärka effekten av cellgifter genom mekanismer som är beroende av immunsystemet. Dessa fynd vill vi nu translatera till randomiserade kliniska studier och en fas 1 studie har just avslutats. Vi prövar även att använda antisekretorisk faktor för att minska hjärnsvullnad vid svåra traumatiska hjärnskador i kliniska studier, säger Peter Siesjö.

Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021. Pristagaren belönas med 35 000 kronor samt SLS 200-års medalj i brons.

Om Ingvarpriset
Priset delat ut varje år och belönar goda insatser inom klinisk neurovetenskap.