Forskare inom neurologi och försäkringsmedicin belönas med Lennmalms pris

Svenska Läkaresällskapet (SLS) tilldelar Karin Starzmann, Martin Biström och Irene Håkansson Lennmalms pris 2021 och Lennmalms medalj i silver.

Karin Starzmann, doktorand vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet belönas för hennes viktiga försäkringsmedicinska forskning, med fokus på läkares sjukskrivningspraxis.

Martin Biström, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet belönas för hans unika studier om riskfaktorer för debut av MS, baserade på material samlat via biobanker.

Irene Håkansson, överläkare vid neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköpings universitet, belönas för hennes forskning kring biomarkörer och neuroradiologi vid tidig MS med god uppföljning.

Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021.

Om Lennmalms pris:
Priset delas ut vartannat år och belönar yngre forskare för förtjänstfulla arbeten över ämnen, tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.