Forskare belönas för studier om diabetes och risk för hjärt-kärlsjukdomar

Svenska Läkaresällskapets Translationella pris 2021 tilldelas Andreas Edsfeldt, forskare och docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, samt läkare vid Sektion Hjärtsjukvård, Skånes Universitetssjukhus Malmö.

Andreas Edsfeldt belönas för sin ansökan “Apoptosis and efferocytosis as mechanism of impaired fibrotic tissue repair in diabetes associated vascular complications”.

Risken att drabbas av typ 2-diabetes ökar snabbt i Sverige och resten av världen. Idag har cirka 4% av befolkningen typ-2 diabetes och 10% av personer över 75 års ålder. Patienter med typ 2-diabetes löper kraftigt ökad risk att drabbas av kardiovaskulära komplikationer, exempelvis hjärtinfarkt eller stroke, med anledning av ökad åderförkalkning. Tidigare studier har visat att en försämrad vävnadsreparation kan vara en potentiell orsak. Den aktuella forskningen syftar till att identifiera de mekanismer som kan ligga bakom en nedsatt förmåga till vävnadsreparation i kärlväggen hos patienter med typ 2-diabetes.

– Syftet med min forskning är att förstå de bakomliggande biologiska orsakerna som gör att individer med diabetes löper större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Genom att lära oss mer om sjukdomen kan vi också förhoppningsvis finna nya behandlingar och förhindra allvarliga komplikationer till följd av diabetesorsakad åderförkalkning som leder till för tidig död eller nedsatt livskvalitet, säger Andreas Edsfeldt.

Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021. Pristagaren belönas med 100 000 kronor.