Förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom belönas med Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris

Oskar Hansson belönas för sin forskning som bland annat visat på att nya blodmarkörer kan avsevärt förbättra diagnostiken av Alzheimers sjukdom. På sikt kommer detta hjälpa patienter runt världen med att få en riktig diagnos och därmed korrekt behandling och vård.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har beslutat att tilldela Oskar Hansson, professor i neurologi och forskargruppsledare vid klinisk minnesforskning, Lunds universitet samt överläkare på Skånes universitetssjukhus, Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2021. Han belönas för sitt arbete kring förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom med 150 000 kronor samt SLS sekelmedalj i silver.

– Jag är mycket tacksam för denna utmärkelse och vill tacka alla medarbetare, samarbetspartners och inte minst alla studiedeltagare, säger Oskar Hansson. Tillsammans har vi bland annat visat på att nya blodmarkörer kan avsevärt förbättra diagnostiken av Alzheimers sjukdom, och jag är övertygad om att detta på sikt kommer hjälpa patienter runt världen med att få en riktig diagnos och därmed korrekt behandling och vård.

Om Oskar Hanssons forskning
Oskar Hanssons arbetsgrupp vid Lunds universitet arbetar med att ta fram metoder för förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom. Studien som publicerades i Nature Medicine i maj 2021 visar att det med 90 % säkerhet går att förutspå om patienter med mild kognitiv nedsättning kan utveckla Alzheimers inom fyra års tid. I undersökningen kombineras analys av blodprov som mäter fosforylerat tau (P-tau217) med tre enkla kognitiva tester. Forskarna bakom metoden som erbjuder tidig och säker diagnostik av Alzheimers sjukdom har även utvecklat ett onlineverktyg som kan användas inom primärvården för att beräkna risken på individnivå.

Idag finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom. Kostnadseffektiva och förenklade diagnostiska verktyg möjliggör dock kliniska studier i större skala än tidigare. Algoritmen underlättar även för rekrytering av personer som befinner sig i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom, vilket ger bättre förutsättningar för nya bromsmediciner.

Jubileumspriset delas ut vid en prisceremoni i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021.

Om Jubileumspriset
Svenska Läkaresällskapet har delat ut Jubileumspriset sedan 1858. Priset har till ändamål att belöna värdefulla, av svenska medborgare författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet.