Ett steg i riktningen mot fler specialister i allmänmedicin

Susanna Althini, allmänläkare och ledamot i SLS nämnd och SLS ordförande Tobias Alfvén kommenterar nyheten om att det blir rekommendationer kring hur många ST-platser i allmänmedicin som ska finnas i varje region.

SLS välkomnar beskedet om att regeringen ger Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag och rekommendationer för antalet ST-tjänster i allmänmedicin i varje region.

– Detta är ett första steg för att öka tillgången på specialister i allmänmedicin som är en förutsättning för en god och nära vård med kontinuitet i patient-läkarrelationen, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. SLS har vid flera tillfällen påpekat att staten måste ta ett starkare grepp om dimensioneringen av ST i allmänmedicin. Det är glädjande att regeringen lyssnat på oss.

Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet ska även ge förslag på riktade nationella insatser och insatser som regioner och andra aktörer kan vidta för att säkra kompetensförsörjningen.

– Det är viktigt med insatser för att utveckla, motivera och behålla de medarbetare som redan arbetar inom primärvården och att verka för att fler vill specialisera inom allmänmedicin, säger Susanna Althini, allmänläkare och ledamot i SLS nämnd. Tid för professionell utveckling utifrån kollegial kvalitetsdialog, allmänmedicinsk kompetensvärdering, stärkt forskningskultur, fler FoU-enheter och välfungerande processer för kunskapsspridning i primärvården kan här bidra till stimulerande och attraktiva arbetsmiljöer.

SLS vill se en lösning på läkarbristen i primärvården med bevarade kompetenskrav, vilket kommer att kräva skarpa och genomförbara förslag för att kraftigt öka antalet specialister i allmänmedicin under de närmaste åren.

– SLS bidrar gärna i en diskussion om hur hälso- och sjukvården kan klara ett vidgat utbildningsuppdrag med fler ST-tjänster med bibehållen kvalitet, säger Tobias Alfvén. Nyckelfaktorn är att låta professionen ta ett stort ansvar för utformningen av utbildningsprogrammen för ST-läkarna. Resurser för handledning och vårdcentraler som fungerar väl ur ett utbildningsperspektiv blir viktigt.