DN Debatt: ”Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa hälsokris”

I en debattartikel på DN Debatt presenteras en rapport med 10 åtgärdsförslag för att stå bättre rustade inför nästa hälsohot.

Det handlar bl a om att säkerställa forskningskompetens, kunna dela hälso- och vårddata samt öka möjligheten att genomföra patientnära studier i vården. Bakom rapporten står Forska! Sverige och nätverket Agenda för hälsa och välstånd där Svenska Läkaresällskapet representeras av Tobias Alvfén som ordförande.

Läs debattartikel i Dagens Nyheter 2021-04-27

Läs sammanfattningen av rapporten

Läs rapporten: Medicinsk forskning och utveckling – En förutsättning för att hantera framtida hälsohot

Den 6 maj bjuder Stiftelsen Forska!Sverige och Agenda för hälsa och välstånd in till en lunchkonferens. Där samlas politiker och ledande life science-aktörer för att diskutera rapporten och dess förslag. Se program, läs mer om konferensen och anmäl er senast 3 maj. Välkomna!

Läs mer om arbetet i Agenda för hälsa och välstånd samt dess medlemmar

Se tidigare rapporter