”Den överbelastade vården kan inte vänta på en utredning”

Tobias Alfvén och Karin Pukk Härenstam, Svenska Läkaresällskapet: Vi är i ett läge där vårdplatsbristen riskerar att fullständigt brisera på grund av slutkörd personal och stora uppskjutna behov i ljuset av pandemin samt besparingskrav på akutsjukhusen.

REPLIK DN DEBATT 2021-09-22

”Den överbelastade vården kan inte vänta på en utredning” Tobias Alfvén och Karin Pukk Härenstam, Svenska läkaresällskapet, svarar Björn af Ugglas (21/9).

När Svenska Läkaresällskapet och andra professionsföreningar lyft problematiken med vårdplatsbrist och överbeläggningar har det i regel avfärdats av de som sitter på resurserna och även påtalats att svensk hälso- och sjukvård i alla lägen är patientsäker. SNS-rapporten visar att vi som företräder professionerna haft rätt. Antalet vårdplatser i Sverige har reducerats i en snabbare takt än den medicinska utvecklingen och det finns ett bevisat samband med mellan överbelastning på akutmottagningar och allvarliga patientsäkerhetsproblem, i förlängningen ökad dödlighet.

Åtgärder i linje med det som Björn af Ugglas för fram i artikeln bör genomföras. Men svensk sjukvård kan inte vänta på en flerårig utredning utan vissa åtgärder måste vidtas redan nu. Vi är i ett läge där vårdplatsbristen riskerar att fullständigt brisera på grund av slutkörd personal och stora uppskjutna behov i ljuset av pandemin samt besparingskrav på akutsjukhusen med miljardbelopp som är på väg att realiseras under nästkommande år.