Charlotta Enerbäck prisas för framgångsrik psoriasisforskning

SLS tilldelar Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, Ellis och Ivar Janzons pris 2021.

Charlotta Enerbäck belönas för hennes framgångsrika studier av underliggande orsaker till psoriasis och arbetet med att identifiera nya angreppspunkter för behandling.

Charlotta är forskningsledare på Ingrid Asp Psoriasis Research Center vid Linköpings universitet. I hennes senaste forskningsprojekt studeras kopplingen mellan systemisk inflammation och hjärt-kärlsjukdom.

– Det är fantastiskt roligt att vår forskning uppmärksammas. Det finns en koppling mellan svår psoriasis och hjärt-kärlsjukdom och i vår forskning studerar vi den systemiska inflammationen vid psoriasis för att kunna finna den bästa behandlingen, säger Charlotta Enerbäck.

Om forskningen
Cirka 300 000 personer i Sverige lider av psoriasis, en kronisk inflammationssjukdom som drabbar hud och leder och även kan bidra till hjärt- och kärlsjukdom. Forskningen vid Ingrid Asp Psoriasis Research Center syftar till att förstå psoriasis och dess orsaker för att på sikt hitta ett botemedel eller nya behandlingar som kan lindra symtomen.

Om Ellis och Ivar Janzons pris
Ellis och Ivar Janzons fond stiftades av doktor Ivar Janzon och hans hustru Ellis Janzon genom testamente 1970. Priset har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom dermatologins och venereologins område genom utdelande av priser för förtjänstfulla arbeten eller till understöd åt forskare inom dessa ämnen. Priset utdelas vartannat år.

Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021. Pristagaren belönas med 70 000 kronor.

Kontakt för eventuella pressfrågor:
Charlotta.enerback@liu.se
013-28 69 63