Använd erfarenheterna av covid-19-pandemin till en konstruktiv diskussion

Vad kan vi lära oss av pandemin? Vad har fungerat och vad kan bli bättre? Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén lyfter några viktiga lärdomar i en debattartikel publicerad i Dagens Medicin.

Dagens Medicin 2021-03-18 Vi lever i en prövande tid. Pandemin har drabbat oss alla och särskilt den äldre delen av befolkningen. Detta har engagerat många i en debatt som stundtals varit hätsk och inriktad på att peka ut syndabockar. Debattklimatet har hårdnat och det rapporteras om forskare och myndighetspersonal som utsätts för mordhot. Genom att lyfta de styrkor och svagheter som pandemin synliggjort vill Svenska läkaresällskapet, SLS, bidra till ett mer konstruktivt samtal i syfte att förbättra svensk hälso- och sjukvård.