Allas ansvar att ta klimatförändringarna på allvar

SLS ordförande Tobias Alfvén kommenterar rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att klimatet förändras i en mycket snabbare takt än vad forskningen tidigare trott. Klimatpanelen pekar på att vi med dagens utsläppstakt inom 10-20 år kommer att passera Parisavtalets mål om 1,5 graders temperaturhöjning.

– Rapporten pekar tydligt ut att det är vi människor som värmer upp jorden och att klimatförändringarna ökar i en mycket snabbare takt än vad man tidigare trott, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Nu måste alla agera för att minska utsläppen av växthusgaser och bromsa uppvärmningen. I SLS klimatpolicy understryker vi alla de fördelar som en klimatomställning av samhälle och sjukvård har för folkhälsa, miljö och planet samtidigt som SLS förbinder sig att vidta åtgärder för att vara med och bidra i det arbetet.

Inom Svenska Läkaresällskapet arbetar hela organisationen för att minska SLS klimatavtryck och bidra till en hållbar hälso- och sjukvård, med stöd av en särskilt utsedd arbetsgrupp. Vi har bland annat en ny rese- och mötespolicy. Istället för att flyga in till möten ska man välja tåg och fysiska möten ska ersättas med digitala när det är möjligt. SLS investeringsfond i SEB (de medel SLS förvaltar för anslag till medicinsk forskning) har numera bankens högsta hållbarhetsklassning. SLS delar också årligen ut ett hållbarhetspris till läkare som gjort berömvärda insatser för en hållbar sjukvård.