Agneta Nordberg belönas för betydande framsteg inom Alzheimerforskningen

Svenska Läkaresällskapet tilldelar Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Bengt Winblads pris 2021.

Professor Agneta Nordberg har en lång och mycket framgångsrik karriär som forskare med fokus på Alzheimers sjukdom. I sitt arbete kombinerar hon klinisk och experimentell forskning på ett sätt som lett till viktiga framsteg i vår förståelse av sjukdomen. I hennes tidiga forskning på receptorer för acetylkolin och kolinerga läkemedel blev hjärnavbildning med PET (positronemissionstomografi) en viktig utvecklingslinje. Hon har i sin fortsatta forskning gjort avgörande forskningsinsatser för utvecklingen av tekniker för visualisering av ett flertal molekylära markörer för Alzheimers sjukdom, och kombinerat det med analys av tidig sjukdomsutveckling, kognitiva symptom och strukturella hjärnförändringar.

– Agneta Nordberg är en pionjär inom forskning och tillämpning av kliniska biomarkörer för Alzheimers sjukdom, och är en av Sveriges ledande forskare inom Alzheimers sjukdom och i högsta grad en internationell auktoritet inom området, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

– Vår forskning med nya hjärnavbildande tekniker för att tidigt upptäcka och förstå patologiska mekanismer i hjärnan som kan förutspå ökad risk att utveckla Alzheimers sjukdom skapar stor förhoppning om snar framtida effektiv sjukdomsmodifierande behandling vid Alzheimers sjukdom som är en av våra mest vanliga folksjukdomar, säger Agneta Nordberg.

Om forskningen
Agneta Nordberg leder forskningsgruppen ”Nordberg Translationell Molekylär Imaging Lab” vid Karolinska Institutet som studerar neurodegenerativa sjukdomars patofysiologiska egenskaper genom molekylära hjärnavbildningstekniker. Forskningen syftar till att ta fram nya tidiga diagnostiska markörer och nya målorgan för ett potentiellt läkemedel för intervention vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar i tidig fas.

Läs mer

Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021. Pristagaren belönas med 150 000 kronor.

Om Bengt Winblads pris
Bengt Winblads stiftelse instiftades 2017 av professor Bengt Winblad för att främja neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar. Priset på 150 000 kronor delas årligen ut av Svenska Läkaresällskapet till en person som gjort framstående insatser inom Alzheimerforskningen.