Projektarbete om folkhälsorapportering och fysisk aktivitet belönas

Läkarstudenten Lovisa Ericsson vid Lunds universitet tilldelas Asklepiospriset för bästa projektarbete 2021. Pristagaren uppmärksammas för sin forskning kring hur metoden ”AIHDA – analysis of individual heterogeneity and discriminatory accuracy” kan användas för att utveckla folkhälsorapporteringen och har visat detta genom att analysera socioekonomiska skillnader i fysisk aktivitet i Sveriges befolkning.

I sitt projektarbete "Understanding the complexity of socioeconomic differences in physical activity in Sweden – an analysis of individual heterogeneity and discriminatory accuracy" har Lovisa Ericsson gjort en detaljerad kartläggning av socioekonomiska skillnader i stillasittande i Sverige. Arbetet visar till exempel att bland ensamboende, yngre individer hade utlandsfödda män med förgymnasial utbildning sju gånger högre förekomst av stillasittande jämfört med svenskfödda kvinnor med eftergymnasial utbildning. Samtidigt var den prediktiva träffsäkerheten för gruppinformationen låg. Detta resultat innebär att folkhälsoinsatser för att öka den fysiska aktiviteten bör fokusera på hela befolkningen och inte bara på de grupper som har högst genomsnittlig förekomst av stillasittande.

Handledare för projektet var professor Juan Merlo, Lunds universitet.

Pristagaren belönas med 10 000 kronor och kommer att uppmärksammas på Kandidat- och Underläkarföreningens medlemsdag som äger rum den 20 november.

Om Asklepiospriset
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening (KUF) verkar för att stimulera forskningsintresse och främja forskningsinitiativ hos unga läkare och studenter. KUF delar årligen ut Asklepiospriset för att belöna och uppmuntra vetenskap av hög kvalitet.