Tobias Alfvén tillträder som Svenska Läkaresällskapets ordförande

En sommarhälsning från SLS nytillträdda ordförande.

Bästa kollegor,
Sommarledigheten har redan börjat för vissa av er, för andra väntar den. För många av oss blir det en kortare semester och annorlunda sommar. Pandemin har påverkat och påverkar oss alla, framför allt yrkesmässigt, men även som privatpersoner.

På Svenska Läkaresällskapets fullmäktige i maj i år, som arrangerades helt digitalt, blev jag vald till ordförande för de två kommande åren. Jag känner mig hedrad inför detta uppdrag, hedrad att tillsammans med er, kollegor runt om i Sverige, få vara med och driva våra kärnfrågor om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet inom vården. Mitt inne i covid-19 pandemin påminns vi om hur viktiga dessa frågor är.

För er som inte känner mig vill jag berätta att jag arbetar kliniskt som barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset i Stockholm och som docent i global hälsa vid Karolinska Institutet. Jag har varit medlem i Svenska Läkaresällskapet (SLS) sedan jag var läkarstudent. Men ordentligt engagerad blev jag först 2014 då jag fick frågan av tidigare SLS ordförande Peter Friberg om jag ville vara med och bygga upp SLS kommitté för global hälsa. Jag blev ordförande, vilket jag var fram till 2018, då jag utsågs till vice ordförande för SLS.

Under mitt arbete som ordförande för SLS kommitté för global hälsa blev jag imponerad över vilket förtroende Svenska Läkaresällskapet har och hur många engagerade kollegor det finns runt om i landet. Jag förstod möjligheterna och kraften som finns i SLS.

Jag har som vice ordförande för SLS arbetat mycket med medlemsreformen. Under våren har covid-19 varit i fokus och bland annat har jag samarbetat tätt med många av er kring olika webinarer. Samarbetat har också varit tätt med många medlemsföreningar i arbetet med covid-19 för att upprätthålla kvalitet, etik och utbildning. Vi har vidare också utlyst extra anslag för klinisk covid-19-forskning och svarat på frågor från allmänheten tillsammans med Dagens Nyheter.

Vår medlemsreform fortlöper. Fullmäktige har nu välkomnat mer än 2/3 av de tidigare sektionerna som medlemsföreningar och jag ser fram emot ett än tätare samarbete med alla medlemsföreningar och sektioner.

Jag ser också med intresse fram emot det fortsatta samarbetet med de tre arbetsgrupper som bildats efter motioner på fullmäktige; kring klimatförändringar och hälsa och om psykisk ohälsa bland barn och unga från förra årets fullmäktige. Den tredje arbetsgruppen ”Välj vård klokt” håller på att formeras efter beslut vid årets fullmäktige.

Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med alla er medlemmar, med alla medlemsföreningar/sektioner, med alla i nämnden och i Läkaresällskapets kansli.

Jag vill också med stor uppskattning tacka min företrädare Britt Skogseid för hennes två år som ordförande och Märit Halmin för sina år i nämnden. Bägge två fantastiska kollegor som kombinerar starkt engagemang, professionalitet och integritet. Bägge två har betytt mycket för Läkaresällskapet.

Jag önskar att alla som har egna idéer eller funderingar på hur vi tillsammans kan arbeta vidare för att stärka Svenska Läkaresällskapet som en oberoende professions röst för bästa möjliga hälsa och sjukvård med utgångspunkt från patienternas och samhällets behov hör av sig.

Bästa hälsningar med hopp om en fin sommar trots omständigheterna och kommande framgångsrika år för professionen och Läkaresällskapet.

Tobias Alfvén
Ordförande Svenska Läkaresällskapet