Svenska Läkaresällskapet möter pandemin med vetenskap istället för tyckande

Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 – ”State of the Art Covid-19”gick av stapeln den 15-16 december. Mötet som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med partners blev en succé.

Över 1500 deltagare från läkarkåren och övriga hälsoprofessioner samlades för att tillsammans med internationella och nationella experter samt forskare sammanfatta och diskutera kunskapsläget gällande covid-19.

– När pandemin briserade blev det tydligt hur viktigt det är för läkarkåren med en arena som samlar professionen över specialitetsgränserna, säger Tobias Alfvén. Som läkarkårens vetenskapliga professionsorganisation utgör SLS den självklara arenan och vi var snabba med att ställa om vår verksamhet för att möta upp det behovet.

”State of the Art Covid-19” planerades och genomfördes på mycket kort tid och det hade inte varit möjligt utan alla eldsjälar i SLS medlemsföreningar och sektioner som varit med i arbetet med att ta fram det vetenskapliga programmet.

– Jag är oerhört glad över den fina respons som mötet fått från deltagare och medverkande och hur väl allt fortlöpte, säger Tobias Alfvén. Det vetenskapliga programmet höll genomgående hög kvalitet och det vi gemensamt skapat är i praktiken den mest aktuella ”läroboken” kring covid-19 som finns just nu i form av inspelade föreläsningar och sessioner.

Mötet som var helt webbaserat spelades in och finnas tillgängligt i 3 månader för alla registrerade till mötet. De som inte hade möjlighet att delta kan fortfarande anmäla sig för att ta del av innehållet i efterhand.

Två höjdpunkter ur det vetenskapliga programmet var sessionerna om det vetenskapliga underlaget för munskydd i samhället samt om vacciner.

– Munskydd i samhället har varit omdebatterat. Björn Iversen från Norge presenterade en mycket noggrann genomgång av den kunskap som finns. Slutsatsen var att det finns en tilläggseffekt till övriga åtgärder när spridningen i samhället är hög eller ökande, och att riskerna med att använda munskydd i samhället är försumbara, säger Lars- Magnus Andersson, ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen.

I föreläsningen om vacciner deltog Marc Mulligan, professor i infektionssjukdomar, chef för NYU Langone Vaccine Center, Magnus Gisslen, professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin samt Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys som leder ett forskarteam på Karolinska Institutet som arbetar med att ta fram ett vaccin mot Covid-19.

– Mark Mulligan från New York sammanfattade tillgänglig information om vacciner mot covid-19 och det framkom bland annat att mRNA vacciner verkar vara effektiva även för äldre personer som normalt svarar dåligt på vacciner, vilket är väldigt positivt för möjligheten att skydda äldre personer genom vaccination, säger Lars-Magnus Andersson. Det saknas dock långtidsuppföljning av biverkningar, vilket innebär att det krävs aktiv uppföljning av biverkningar när vaccinationerna startar i större skala, avslutar Lars-Magnus Andersson.

Covid-19 och vetenskapsjournalistik diskuterades i ett avslutande panelsamtal med representanter från media och den medicinska professionen som modererades av Tobias Alfvén. Ett samtal som även finns tillgängligt på SVT Forum.

– Läkare har ett ansvar att träda fram i det offentliga samtalet och pandemin har visat hur viktigt det är att basera uttalanden på vetenskap och inte endast tyckanden. Och när det gäller ny kunskap som snabbt förändras, som under en pandemi, är det viktigt att inte göra alltför tvärsäkra uttalanden, utan vara ödmjuk och öppen med att det kan finnas viss osäkerhet, avslutar Tobias Alfvén.

För att följa upp kunskapsutvecklingen arrangerar Svenska Läkaresällskapet ett uppföljande möte om covid-19, den 24-25 november 2021. Mer information inom kort på sls.se/covid19.