Läkarintyg under pandemin

Mot bakgrund av den ökande smittspridningen i Sverige yrkar Svenska Läkaresällskapet och dess sektioner på att Försäkringskassan återgår till tidigare beslut om avsteg från tidsgränserna för läkarintyg vid sjukpenning och vård av barn.

SKRIVELSE TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN 2020-11-26 Med anledning av covid-19-pandemin har ett antal sektioner i SLS sedan i våras setts för veckovisa digitala avstämningar i syfte att uppdatera och lära av varandra. Fokus är pandemin och hur läkarkåren på bästa sätt kan svara upp på nya frågeställningar som kräver samarbeter över specialitetsgränserna. Även intygsfrågan har berörts i gruppen.

Försäkringskassan fattade i våras beslut om att tillfälligt ändra hanteringen av tidsgränserna för läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och ersättning för vård av barn, för att avlasta hälso- och sjukvården under pandemin. Den 20 oktober 2020 meddelade Försäkringskassan dock att man, efter dialog med andra aktörer, bedömer att hälso- och sjukvården nu har kapacitet att hantera utfärdandet av läkarintyg och att man därför återgår till ordinarie hantering av ansökningar och tidsgränser. Från och med den 1 november 2020 gäller ordinarie hantering av ansökningar och tidsgränserna som anges i lagstiftningen och föreskrift – dag 15 för sjukpenning och dag 8 för ersättning för vård av barn.

Regeringen fattade beslut under våren när det gällde sjuklöneperioden att arbetsgivare och Försäkringskassan inte behövde ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod, för att minska belastingen på hälso-och sjukvården. Regeringen tog även över sjuklönekostnader från arbetsgivaren. Regeringen har förlängt dessa beslut till och med den 31 december 2020.

Mot bakgrund av den ökande smittspridningen yrkar  SLS och sektionernapå att Försäkringskassan återgår till tidigare beslut om avsteg från tidsgränserna för läkarintyg vid sjukpenning och vård av barn.

Vi inom läkarkåren behöver fokusera all vår kraft på dem som verkligen behöver vård nu och vi ser därför återgång till vårens riktlinjer som en stor hjälp med att göra just detta. Det kan även bidra till att de som ska vara hemma verkligen är det också utan att behöva känna krav på att ordna ett intyg.
 
Med vänlig hälsning

Tobias Alfvén, ordförande Svenska Läkaresällskapet
Martin Sundqvist, ordförande Föreningen för klinisk mikrobiologi
Michael Von Schickfus, Svensk förening för Akutsjukvård
Magnus Isacsson, ordförande Svensk förening för Allmänmedicin
Annette Nyberg, ordförande Svensk förening för Anestesi och Intensivvård
Henriettæ Ståhlbrandt, ordförande Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
Eva Uustal, ordförande Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi
Maziar Mohaddes, Svensk Ortopedisk förening
Tomas Bjerner, ordförande Svensk Förening för Thoraxradiologi
Stefan James, Svensk Kardiologisk förening/Hjärtförbundet
Catarina Ihre Lundgren, ordförande Svensk Kirurgisk förening
Linus Axelsson, Svensk Kirurgisk förening
Malin Sund, Svensk Kirurgisk förening
Lena Hellström-Westas, ordförande Svenska Barnläkarföreningen
Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska infektionsläkarföreningen
Johan Zelano, ordförande Svenska Neurologföreningen

Pressmeddelande 2020-11-26 Läkarkårens vädjan till Försäkringskassan - låt oss fokusera på de som behöver oss allra mest

Skrivelse Försäkringskassan 2020-11-26