Mikael Sandlund kommenterar det etiska uttalandet om privata sjukvårdsförsäkringar

Johanna Palmström som skriver för Arbets Världen har intervjuat Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik med anledning av det etiska uttalandet om privata sjukvårdsförsäkringar som delegationen tagit fram.

”Etikdelegationen anser att det etiska regelverket både på professions- och samhällsnivå är tydligt i sin inställning till prioritering av enskilda patienter eller patientgrupper. Det är inte förenligt med dessa etiska principer att samhället legitimerar ett system med privata sjukvårdsförsäkringar som genväg till vård för utvalda grupper”

– Så länge sjukvårdsförsäkringar var ett litet fenomen fick det inga större konsekvenser, men nu när över 600 000 personer har en sådan här försäkring och det har uppmärksammats att prioritetsordningen frångåtts ville vi titta på det, säger Mikael Sandlund, ordförande för Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.