Hälsosamma levnadsvanor räddar liv

I krissituationer tenderar socioekonomiskt svaga grupper att drabbas hårdare än andra. För att nå riksdagens folkhälsomål att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa och sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation måste arbetet med hälsosamma levnadsvanor intensifieras.

2020-11-06
I en debattartikel i Läkartidningen skriver Svenska Läkaresällskapet tillsammans med  Dietisternas riksförbund, Fysioterapeuterna, Svensk sjuksköterskeförening och Sveriges arbetsterapeuter om att stöd för förändring av ohälsosamma levnadsvanor gynnar både individen och samhället.
Läs artikeln