SLS tematidning om medicinsk forskning

Svenska Läkaresällskapet (SLS) ger ut digital tematidning om medicinsk forskning som presenterar SLS samlade syn på forskningsområdet och SLS arbete för att stödja och utveckla svensk medicinsk forskning för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Tack vare forskning och utveckling kan patienter dra nytta av nya effektiva metoder för diagnostik och behandling. Sverige har en framgångsrik historia med många goda exempel på hur klinisk forskning lett fram till nya behandlingsmetoder och nya läkemedel som förbättrat hälso- och sjukvården.

– När förändringar av hälso- och sjukvårdens organisation och styrning genomförs måste verksamhetens förutsättningar att bedriva forskning säkras, säger Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Det förutsätter ett system som premierar kunskap och inte endast produktion. Ett förhållningssätt som tyvärr inte är utmärkande för dagens hälso- och sjukvård.

Läkare som är delaktiga i forskning- och kunskapsbildning borgar för hög kvalitet i hälso- och sjukvården och säkrar att framtidens vård är kunskapsbaserad, enligt Svenska Läkaresällskapet.

– Forskande läkare behövs för att forskningen ska få en relevant förankring i sjukvården, resultaten implementeras och komma patienterna till del, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

Idag ger Svenska Läkaresällskapet ut en digital tematidning om medicinsk forskning som presenterar SLS samlade syn på forskningsområdet och vårt arbete för att stödja och utveckla svensk medicinsk forskning. Ett arbete som dels sker genom ett forskningspolitiskt arbete, dels genom vår anslagsverksamhet. SLS stödjer god medicinsk forskning genom att årligen dela ut runt 30 miljoner kronor i anslag och stöd.  

– Förutsättningarna för att patienter ska få bästa möjliga hälsa ökar om de omges av forskande läkare. En position som SLS försvarat i över 200 år och som är en grundbult i en välfungerande och framgångsrik hälso- och sjukvård, avslutar Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Läkaresällskapets Tematidning om Medicinsk Forskning
Vad krävs för att förbättra förutsättningarna för forskningsinriktade läkare att bedriva forskning på alla nivåer? Ta del av våra åtgärdsförslag!
Möt några av Sveriges främsta forskare och läs om deras strävan efter att finna nya behandlingsmetoder. Vi presenterar även årets pristagare och hur forskande läkare kan söka stöd och anslag ur våra fonder.

Läs SLS tematidning om Medicinsk Forskning här >>

Ladda ned pdf av tidningen >>

För eventuella frågor kontakta
Jaana Logren Bergqvist
Kommunikationsansvarig
Svenska Läkaresällskapet
jaana.logren@sls.se alt. 08- 440 88 68