Rättsläkaren Fredrik Tamsen belönas med Hippokratespriset 2019

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala universitet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets etikpris ”Hippokratespriset 2019” för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen.

Fredrik Tamsen var tidigare anställd som rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) med regeringsuppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn.

Under sin anställning som rättsläkare vid RMV ifrågasatte Fredrik de metoder som används och kritiserade dem för allvarliga vetenskapliga och metodologiska brister, utan framgång hos arbetsgivaren.

Fredrik lämnade sin anställning i protest och har i flera debattinlägg lyft fram vetenskaplig kritik mot de bristfälliga metoderna, där risken för att felbedöma barn har visat sig vara betydligt större än vad RMV tidigare påstått.

– Fredrik Tamsen belönas med årets Hippokratespris för att han på ett föredömligt sätt står upp för vetenskap och läkarens etiska principer, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Han var visat prov på stort mod, civilkurage och stark etisk kompass i sin läkargärning.

– Jag är glad och djupt hedrad över att belönas med årets Hippokratespris, säger Fredrik Tamsen. Men jag vill ta tillfället i akt och rikta ljuset mot att den oberoende granskning som regeringen beslutat om fortfarande inte har kommit igång. I den bör man inte bara ta fram en bättre modell för medicinska åldersbedömningar, man bör även analysera hur det kunde gå så här snett. En myndighet som RMV kan inte tillåtas agera i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet, det skadar förtroendet för rättsväsendet och i förlängningen staten.

Motivering
”Fredrik Tamsen belönas för sin okuvliga förmåga att med vetenskaplig stringens genomskåda sin egen arbetsgivares, uppdragsgivares, och ansvarig myndighets (RMV) tillkortakommande när det gäller allvarlig brist på kunskap, erfarenhet och akademisk kompetens för att utveckla trovärdiga och rättssäkra metoder för åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn i Sverige”.

Hippokratespriset
Hippokratespriset belönar och uppmärksammar etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet. Pristagaren belönas med 10 000 kronor och Clarence Blomquist-medaljen i silver. Prisutdelningen äger rum på Svenska Läkaresällskapets årshögtid den 12 november 2019.