Vision e-hälsa 2025

Göran Petersson, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för eHälsa medverkar i 2025 podden. Hur når vi vision e-hälsa 2025?

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Hur når vi dit?

Ta del av ett intressant samtal!