Nu har den kommit – Kunskapssammanställning om dödshjälp från Statens medicinsk-etiska råd

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) tog i slutet av 2016 initiativet till att göra en kunskapssammanställning om dödshjälp. Svenska Läkaresällskapet, som liksom Smer vill bidra till ett öppet och sakligt samtal om denna svåra och viktiga fråga, bedömer att kunskapssammanställningen är ett bra bidrag till detta samtal.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) tog i slutet av 2016 initiativet till att göra en kunskapssammanställning om dödshjälp. Svenska Läkaresällskapet, som liksom Smer vill bidra till ett öppet och sakligt samtal om denna svåra och viktiga fråga, bedömer att kunskapssammanställningen är ett bra bidrag till detta samtal.

– Läkaresällskapet önskar en bred samhällsdebatt i dödshjälpsfrågan, säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Vi uppfattar dödshjälp som i första hand en medborgarfråga, där professionerna självfallet ska delta. SLS har därför inte arbetat fram en samlad ståndpunkt för eller emot ett eventuellt införande av dödshjälp i Sverige.

Smers sammanställning är baserad på över 300 referenser och fokuserar på den så kallade Oregonmodellen, som är i bruk bland annat i två av USAs stater, Oregon sedan 1997 och Washington. Det har skrivits och forskats en hel del om Oregonmodellen under dessa 20 år och det är dessa publikationer som utgör basen i rapporten, sammanställd av Michael Lövtrup.

– Rapporten listar värdeargument för respektive emot att tillåta dödshjälp med utgångspunkt i en genomgång av den senare tidens offentliga debatt, säger Mikael Sandlund. Den delen av rapporten är dock tämligen rapsodisk och någon egentlig etisk analys ingår inte så här måste en inträngande och öppen samhällsdebatt ta vid.

Smer tar i rapporten inte ställning till om dödshjälp borde införas i Sverige eller inte och Läkaresällskapet ser sammanställningen som ett viktigt hjälpmedel i den värdediskussion i frågan som behövs – en diskussion som inte ska präglas av förmenta faktapåståenden vinklade utifrån debattörernas egna preferenser.

Dödshjälp – en kunskapssammanställning från Smer