SvD: Styrsystemet riskerar öka ojämlikheten i vården

Människor uttrycker ett allt större missnöje med vissa inslag i vården. Den grundläggande orsaken till den växande oron, anser vi, är att centrala etiska värden satts på undantag till förmån för principer som inte beaktar sjukvårdens komplexitet eller inre logik, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer här