Strandade ALF-förhandlingar oroar

Förhandlingar om ett nytt ALF-avtal drar ut på tiden och statens förhandlare Kjell Asplund riktar nu skarp kritik mot utbildningsdepartementet i en artikel som publicerats i Dagens Medicin.

" Förhandlingarna har gått trögt. Att landstingen har skickliga, professionella förhandlare hade vi förväntat oss. Mer överraskande var att vårt samarbete med utbildningsdepartementets ledning inte fungerade. Här misslyckades vi – det är inget att huttla med.

Ett grundläggande problem har varit att det på utbildningsdepartementet finns en så utpräglad lydnadskultur. För mig som varit van att samarbeta med social-departementet med dess friare och mer vidsynta miljö har undergivenhetskulturen på utbildningsdepartementet varit chockartad. Tjänstemännen spanar ängsligt efter varje möjlig signal från ledningen. Varje detalj måste förankras uppåt. Resultatet blir en förkvävande detaljstyrning från stats­sekreteraren utan politiska men väl fullblodstekniska förtecken. Det har varit påfrestande att företräda en part med denna form av styrning. Inte har det blivit bättre av att instruktionerna till förhandlarna varit ständigt svajande, ofta motsägelsefulla"  

(Utdrag ur Kjell Asplunds artikel i DM debatt publicerad 2013-09-18 DM Debatt)  

Till artikel

Håkan Billig, ordförande i SLS Forskningsdelegation är oroad över att  förhandlingarna drar ut på tiden och vill se tranparens i hur ALF-medlen fördelas. 

-Det är oroväckande för den kliniska forskningen att förhandlingarna drar ytterligare ut på tiden. Det blir en tempoförlust. ALF medlen är den enskilt största finansieringskällan för klinisk forskning. Den osäkra situationen kan få effekt på lånsiktiga infrastrukturer satsningar och rekrytering till forskarutbildning där ALF medlen spelar an viktig roll. Det kan också innebära att vår position inom den internationella forskningen påverkas och i förlängningen att vi inte kan erbjuda den bästa vården till patienterna. Svenska Läkaresällskapet vill se tranparens i hur ALF medlen fördelas. Utan att ta ställning till detaljer vill SLS ha ett fördelningssystem som premierar kvalitet i den kliniska forskningen, säger Håkan Billig, ordförande i SLS Forskningsdelegation.