Debatt om alkoholsponsring

Chalmers – stoppa sponsring från bryggerier till Cortegen!

Till debattartikel i Göteborgs posten 2013-04-29


Ölbolag drar tillbaka Chalmersreklam 2013-04-30

Chalmers-Cortègen är en mer än hundraårig studentikos tradition på Valborg som är en fest och föreställning för tusentals göteborgare. Det är mycket firande på Valborg som går över styr av för mycket alkohol och berusning. Men Cortègen är nykter sedan en dödsolycka 1973 och de som går med ska inte dricka. Trots det är Cortègen ändå förknippad med alkohol. Ett av skälen är att den sponsras av bryggeriet Carlsberg, som för några år sedan tog över Pripps som varumärke. Under byggveckan finns också ett öltält där Cortègens vagnar byggs där alla som är med och bygger kan få gratis öl. För att förstärka ekonomin i Cortegebyggandet får studenter i uppgift att sälja cortegeprogram över hela Göteborg. Studenter går klädda i vita rockar med tydlig reklam för ölmärke på ryggen, och medverkar därmed att sprida otillbörlig alkoholreklam brett i samhället. 
 
Kopplingen till bryggeriet gör att evenemanget delvis framstår som PR och marknadsföring för bryggeriets ölmärken.  Carlsberg har en ”Policy för ansvarsfull konsumtion” där företaget säger sig vilja ”bidra till en sund alkoholkultur” och motverka ”felaktig” konsumtion av alkohol. Om sponsring säger man att den spelar en viktig roll i företagets marknadsaktiviteter och den är ett utmärkt sätt att få människor engagerade i företaget och deras varumärken. Strategin med sponsring av festivaler och evenemang för ungdomar och unga vuxna är medveten för att bygga relationer med unga konsumenter och få dem att välja varumärket ”för livet”.
 
Carlsberg är inte det enda alkoholföretag i Sverige som sponsrar arrangemang av det här slaget. Investeringarna i alkoholreklam har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet och mer än fördubblades bara mellan 2008 och 2011 enligt SIFOs reklammätningar. Detta innefattar inte sponsring, som också har växt kraftigt under 2000-talet. Det är inte bara idrotten som sponsras av alkoholvarumärken. En ny rapport från IQ-initiativet beskriver sponsringen av festivaler i Sverige, där särskilt ölsponsorerna upplevs som framträdande hos festivaler med en ung målgrupp.
 
Det är lätt att glömma de risker som alkoholen medför, kanske särskilt när det handlar om studenter och fest. Men alkoholen medför tyvärr betydande risker, både i form av sjukdomar, olyckor, våld och oförsiktiga beteenden. Ett av fyra dödsfall bland unga män och ett av tio för kvinnor mellan 15 och 29 år i Europa orsakas av alkohol. Alkoholbruk innebär också en risk för psykisk ohälsa bland unga, som depression och besvär som ängslan, oro och ångest.  Alkoholkonsumtion i unga år kan följa med upp i åren och ökar risken för senare missbruk och beroende, liksom för de sjukdomar som alkoholen orsakar som cancer, skrumplever och stroke. Men alkoholens verkningar är inte begränsade till sjukdomar utan är också förknippade med sämre studieresultat och med både rökning och användning av narkotika.
 
I den ledande medicintidskriften The Lancet, anges att alkoholen skördar minst 2,7 miljoner liv varje år och ett enormt lidande. Internationellt uppmärksammas alkoholens negativa effekter alltmer och organisationer som Världsbanken och Världshälsorganisationen WHO talar om behovet av politiska åtgärder för att förebygga skadorna. Bland de tre viktigaste åtgärderna (”best buys”) som organisationerna för fram finns förbud mot marknadsföring av alkohol. World Medical Association uppmanar alla nationella läkarorganisationer och läkare att främja och stärka beprövade åtgärder för att minska alkoholens påverkan på hälsa och samhällen, bland annat att begränsa marknadsföringen till ungdom. Detta påtalades kraftfullt vid en europeisk konferens i höstas arrangerad av Svenska Läkaresällskapet. 
 
En grundprincip i Sverige under i stort sett hela 1900-talet var att vinstintresse och konkurrens skulle hållas borta från handeln med alkohol på grund av alkoholens skadeverkningar. Det här är viktigare än vi kanske tänker på till vardags. I samband med EU-inträdet fick Sverige avskaffa import och partihandelsmonopolen på grund av EUs lagstiftning. Sedan dess har ett stort antal partihandlare med alkohol vuxit fram i Sverige. Det är i mångt och mycket detta som har lett till att marknadsföringen av alkohol har ökat. Genom alkoholföretagens aktiviteter har också fler fått ekonomiska fördelar av alkoholförsäljningen, tidningar genom alkoholreklam eller idrottsföreningar eller festivaler och events genom sponsring.
 
Sverige borde följa uppmaningarna från de internationella organisationerna och införa ett förbud mot sponsring från kommersiella alkoholföretag, på samma sätt som för tobak.
 
Marknadsföring av alkoholdryck (enligt konsumentverkets allmänna råd), till vilket sponsring måste räknas, får i Sverige inte rikta sig särskilt till barn eller unga vuxna som inte har fyllt 25 år. Det är också förbjudet att ge bort alkoholdrycker som marknadsföring. Kanske finns det skäl redan idag för tillsynsmyndigheterna att titta på Carlsbergs och andra alkoholföretags sponsring.
 
I väntan på en granskning från myndigheterna eller ett en lagändring som förbjuder alkoholsponsring borde Chalmers Cortège Committé, Chalmers studentkår och Chalmers ledning diskutera om det är lämpligt att acceptera sponsring från bryggerier och andra alkoholföretag.

Peter Friberg
Professor/överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset
Ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Anna Carlstedt
Ordförande i IOGT/NTO