Reseberättelse av Johannes Johansson

På konferensen the 44th International Engineering in Medicine and Biology Conference (EMBC 2022) i Glasgow 11-15 juli 2022 med resebidrag från MTF.

Jag var nyligen på konferensen the 44th International Engineering in Medicine and Biology Conference (EMBC 2022) i Glasgow 11-15 juli 2022 med resebidrag från MTF.

Reseberättlse EMBC 2022.png

Det var en mycket lyckad och välbesökt konferens för blandad medicinsk teknik med många intressanta föredrag, bra vetenskapliga diskussioner och goda möjligheter till nätverkande. Trots stora störningar i flygtrafiken och fortsatt Covid-pandemi så var ytterst få föredrag inställda.

Jag höll ett föredrag om ett gratis mjukvarupaket för simuleringar av djup hjärnstimulering som vi utvecklat vid Institutionen för Medicinsk Teknik vid Linköpings universitet (”DBSim and ELMA – Freeware for Simulations of Deep Brain Stimulation”) under en session för hjärnstimulering som jag också var moderator för.

Det var hela 13 parallella sessioner så jag var lite orolig för närvaron men det var till min glädje över 100 i publiken när jag talade. Andra sessioner på konferensen avhandlade ett stort antal ämnen som exempelvis proteser, rehabiliteringsverktyg, analys av olika biosignaler, hjärn-datorgränssnitt, medicinska bilder, ablationstekniker, bärbara system, medicinsk informatik, maskininlärning, biomaterial, och diabetes.

Något jag fann särskilt intressant är att det tydligen börjar komma retinaimplantat med tusentals pixlar vilket bör göra den typen av implantat betydligt mer användbara för att ge patienter ny syn jämfört med tidigare implantat med få pixlar.

Ett trevligt upplägg i den här konferensserien är att man sätter av ordentliga sessioner för postrar som inte konkurrerar med föredragen och där det serveras lite dryck och tilltugg för att locka till sig deltagarna.

I år använde man sig a e-postrar på skärmar vilket har fördelen att deltagarna slipper skriva ut postrar och släpa med sig men upplägget kräver å andra siden väldigt många skärmar för att fungera bra. Som det var nu blev det ofta lite väl mycket trängsel kring skärmarna och svårt att gå omkring för att se intressanta postrar.

En svagare bit med konferensen jämför med exempelvis Medicinteknikdagarna är att det är liten representation från medicintekniska företag. Det var visserligen ett intressant plenarföredrag från Medtronic men väldigt få företagsmontrar och de demonstrerade inga produkter där. Över lag kompenserades detta dock av intressant innehåll från deltagarnas presentationer och postrar.

 

Med vänliga hälsningar

Johannes Johansson

 

Universitetslektor och Docent

Institutionen För Medicinsk Teknik

Linköpings universitet