Reseberättelse av Lukas Lundholm

Kurs i ”Avancerad MR-fysik” under forskarutbildningen.

MTFs fonds bidrag möjliggjorde min resa till Lund för att läsa forskarutbildningskursen ”Avancerad MR-fysik” som hölls av avdelningen för medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet. 

Tekniker för framtidens verksamhet

Under kursen fick jag lära mig om flera avancerade MR-tekniker, både sådana som används i klinisk verksamhet idag, men även tekniker som ännu är i forskningsstadiet men troligtvis kommer nå klinisk verksamhet inom kommande framtid. Kursen gick exempelvis igenom tekniker som låg-fälts MR, MR-Linac, diffusion/perfusion-kontrast, och tysta MR-metoder. pixabay jarmoluk mri .jpg

Projektarbetet gav lovande resultat för ny metod 

I kursen ingick även ett självständigt arbete där man fick utföra ett projekt av egenvald avancerad MR-teknik. För denna uppgift valde jag att undersöka användandet av tekniken ”high-resolution magic angle spinning MR spektroskopi” med ultra-högfälts MR-maskiner som finns tillgängliga på Svenskt NMR Centrum i Göteborg. I projektet undersökte jag användandet av tekniken för att mäta upp MR spektrum från tumörvävnadsprover med hög upplösning. Resultaten visade att metoden gav spektrum av god kvalitet som kan ge mer information om vävnaden än de spektroskopimätningar som görs in vivo med kliniska system. 

Värdefull kunskap för framtiden

Kunskapen och erfarenheten som jag erhållit från denna kurs kommer hjälpa mig, både i mitt doktorandprojekt, men även i mitt framtida yrkesliv. Jag hoppas kunna förmedla och använda det jag har lärt mig för att bidra till forskning av hög kvalitet i den medicintekniska verksamheten i Sverige.

Jag vill ge ett stort tack till MTF för de bidragna medlen!

Tack!
Lukas Lundholm 

 


Text : Lukas Lundholm 

Bild: Pixabay Jarmoluk