Reseberättelse av Louise Rosenqvist

Kurs "Introduction to Diffusion-Weighted MR Imaging and Spectroscopy" i Cardiff, Wales den 5-7 september 2023

European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB) är en ideell förening som syftar till att stödja utbildning och forskning inom MR. I början av september erbjöd de, tillsammans med Cardiff University Brain Research Imaging Centre (CUBRIC), en kurs i diffusions-MR.

Mitt doktorandprojekt fokuserar på att utveckla MR-tekniker för att karakterisera tumörvävnad i hjärna, där just diffusionstekniker är ett stort fokus.

Kursen samlade cirka 60 kursdeltagare, 15 föreläsare och 13 arrangörer. Majoriteten kom från Storbritannien, men även deltagare från Mexico och runt om i Europa.

Jag har viss erfarenhet av diffusions-MR sedan tidigare och även om kursen presenterades som en introduktion tror jag att det var nödvändigt med lite tidigare erfarenhet. Föreläsningarna eskalerade ganska snabbt från introduktion av fysiken bakom diffusion till programmering av pulssekvenser, modellering och analys. 

Föreläsningarna var intressanta och det var väldigt givande att få en omfattande presentation över arbetsflödets alla aspekter under en gemensam kurs.

Vi fick även hands-on demonstration av CUBRICS ulta-high (7T, Siemens) respektive ultra-low field (64 mT, Hyperfine) kamera. Derek Jones föreläste om 64 mT-kameran och arbetet han gör tillsammans med Hyperfine för att demokratisera tillgången till MR-tekniken globalt. Kameran är portabel och kräver ingen omfattande och dyr ombyggnad för att installera, och kameran försörjs från ett vanligt vägguttag.

Arrangörerna hade anordnat ett fullspäckat schema med aktiviteter och gemensam middag på kvällarna. Sista kvällen hade vi lite tid att utforska staden och jag tog mig ned till hamnen lagom till solnedgången. 

Bild 1 resa.jpg

Hyperfines portabla 64 mT kamera. Scanning av selleri pågår.

Bild2 cardiff.jpg

Cardiff Bay

Text och bild: Louise Rosenqvist