Reseberättelse av Emma Wikberg

EFOMP:s symposium inom Molecular Radiotherapy Dosimetry: The Future of Theragnostics, Aten, november 2023.

MTFs resebidrag möjliggjorde mitt deltagande i EFOMP:s (European Federation of Organisations for Medical Physics) symposium inom Molecular Radiotherapy Dosimetry: The Future of Theragnostics i Aten, den 9-11 november 2023.

EFOMP bildade 2021 en intressegrupp med namnet Special Interest Group for Radionuclide Internal Dosimetry (SIG_FRID). Denna intressegrupp arbetar för att etablera ett nätverk för sjukhusfysiker som arbetar med dosimetri (beräkning av stråldoser) inom intern strålterapi (behandling med radioaktiva läkemedel). Inom extern strålterapi är dosimetri en självklarhet på det sätt att varje patient ges en individuell behandlingsplan där stråldosen till tumörer optimeras med hänsyn tagen till stråldosen till riskorgan. Inom intern strålterapi har vi inte kommit lika långt och i de flesta fall får patienterna en standardbehandling utan någon hänsyn tagen till vare sig tumörbörda eller andra individuella faktorer. Dessa behandlingar är idag inte kurativa men förlänger livet samt höjer livskvaliteten. För att få ännu bättre resultat måste vi börja individualisera våra dosplaner vilket enbart kan uppnås om vi börjar utföra mer dosimetri. 

Detta symposium var SIG_FRIDs första sedan starten 2021 och vi var ca 180 deltagare som träffades i Aten och fick ta del av föreläsningar med inbjudna experter, paneldiskussioner samt forskningspresentationer. Det var en otroligt rolig och givande upplevelse och de fick oss att känna oss väldigt speciella som var med på detta historiska första mötet. Vi hann också med lite kort sightseeing när vi besökte Akropolis och Parthenon.

Jag vill rikta ett stort tack till Svensk Medicinteknisk Förening för bidraget!

aten .jpg


Text: Emma Wikberg