Reseberättelser

De som får MTFs resebidrag skriver en reseberättelse som motprestation. Här publiceras reseberättelser från 2022 och framåt

Reseberättelse av Tomas Bäcklund

Referat från Medicinteknikdagarna i Luleå, 5–6/10, 2022