MTF Resebidrag

En resurs för ALLA medlemmar

Medlemmar i föreningen har möjlighet att söka bidrag för studieresor, resor till konferenser, forskningsresor och liknande. Bidrag för konferensavgift kan sökas även för konferenser som sker på distans, d.v.s. utan resekostnader. Endast i undantagsfall bekostar MTF hela resekostnaden. Det förutsätts alltså att det finns kompletterande finansiering från annat håll. En fullständig budget för resan skall därför presenteras. Efter avslutad resa förväntas en kort reseberättelse som kan delas med övriga medlemmar.

Ansökan görs på blankett "Ansökan resebidrag” som skickas till MTFs Kansli.

Denna bedöms sedan av MTFs styrelse som beviljar, eventuellt med vissa villkor, eller avslår ansökan.

Syftet med MTF:s resebidrag är:

  • Att göra det möjligt för medlemmar i Svensk Medicinteknisk Förening att företa resor som kan bidra till den professionella utvecklingen.
  • Att främja forskning och verksamhetsutveckling inom medicinsk teknik inom både vård och akademi.

Ansökan MTF-Resebidrag

Adress:
MTF Kansli
Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata, BOX 738
101 35 STOCKHOLM
E-post: mtf@sls.se