MTF Resebidrag

- en resurs för ALLA medlemmar

Resebidraget är en del av MTFs uppdrag med att främja forskning och verksamhetsutveckling inom medicinsk teknik inom både vård och akademi. Syftet med MTF:s resebidrag är att göra det möjligt för fler medlemmar i föreningen att företa resor som kan bidra till den professionella utvecklingen.


För vad kan jag ansöka?

Medlemmar i föreningen har möjlighet att söka bidrag för studieresor, resor till konferenser, forskningsresor och liknande. Bidrag för konferensavgift kan sökas även för konferenser som sker på distans, det vill säga utan resekostnader.


Hur stor ersättning kan jag få?

  • Maxtaket för ersättning är 10.000 kr per medlem och år. 
  • MTF bidrar som mest med halva resekostnaden, i särskilda undantagsfall kan dispans ges.

Vad krävs av mig som söker?

  1. Du ska vara medlem i MTF. 
  2. En fullständig budget för resan skall presenteras.
  3. Efter avslutad resa förväntas du skriva en kort reseberättelse som kan delas med övriga medlemmar.

Hur ansöker jag? 

Ansökan görs på blanketten "Ansökan MTF-Resebidrag” som skickas till MTFs Kansli.

Adress:
MTF Kansli
Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata, BOX 738
101 35 STOCKHOLM
E-post: mtf@sls.se 


Vad händer sen?

Ansökan bedöms av MTFs styrelse som beviljar eller avslår ansökan. Styrelsen kan bevilja ansökan med vissa villkor. 

Ladda ner blanketten som pdf